Tech Support Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 9 of 9 Posts

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Gegroet, allemaal

Ik heb sinds 3 dagen problemen om internet te verkrijgen op mijn laptop. Hij blijft op de actie identificeren steken. En wordt dus een onbekend netwerk. Met de toegang: alleen lokaal. Dit probleem doet zich voor op 4 verschillende netwerken. de laptop runt op Windows vista home edition.

Bij CMD programma. En dan commando ipconfig komt het volgende eruit:

Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Mediumstatus…………………: medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:

Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:

Verbindingspec. DNS-achtervoegsel:
Link-local IPv6…..: fe80::c0fd:ba0d:7b56:a7%45
Automatisch geconf. IPv4-adres….: 169.254.0.167
Subnetmasker……: 255.555.0.0
Standaardgateway….:

Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:

Mediumstatus….: medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 7:

Mediumstatus….: medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 8:

Mediumstatus….: medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
En die tunnel-adapter LAN verbinding loopt door tot en met 45 met dezelfde uitkomsten.

Ik heb al op internet gezocht naar oplossingen maar alles wat ik ook probeer werkt niet. Kan iemand mij helpen om mijn internet te repareren?

Alvast bedankt.
 

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Hey, all
(note: my laptop is installed as a Dutch computer, so the terms may be off)
I have a internet problem, when I connect a network it keeps getting stuck at identify, en then it says it is an unknown network. I have the same problem with 3 different networks (2 at home, 1 from a friend, and 1 on school). It is a Samsung NP-R519 laptop with windows Vista home edition.

at CMD program. If i use the command ipconfig it says:

Ethernet-adapter LAN-connection:
Mediumstatus…………………: medium dissengaged
connectionspec. DNS-suffix:

Adapter for wireless LAN wireless networkconnection:

connectionspec. DNS-suffix:
Link-local IPv6…..: fe80::c0fd:ba0d:7b56:a7%45
Automatic geconf. IPv4-adres….: 169.254.0.167
Subnetmask……: 255.555.0.0
Standardgateway….:

Tunnel-adapter LAN-connection* 6:

Mediumstatus….: medium dissengaged
connectionspec. DNS-suffix:

Tunnel-adapter LAN-connection* 7:

Mediumstatus….: medium dissengaged
connectionspec. DNS-suffix:

Tunnel-adapter LAN-connection* 8:

Mediumstatus….: medium dissengaged
connectionspec. DNS-suffix:

i have tried a lot, from resetting the router, to reinstalling the network cards, please help me out of this problem. ?

thanks.
 

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #6 ·
thnx for your response.
i followed the guide you gave me, but i can't change the network name. if i select it i can't type or delete anything. but i did change the location but it didn't work.
 

· Registered
TSF Emeritus
Joined
·
20,493 Posts
If you have an issue with 3 different Networks, I suspect a bad network adapter. If you can borrow a USB or Card Network Wireless Adapter from a friend or family and test that out, we'll see if that's the culprit.
 
1 - 9 of 9 Posts
Status
Not open for further replies.
Top